Bayer ForwardFarming

Belgische primeur krijgt navolging

In België zag de eerste ‘Bayer Forward Farm’ het licht. Bayer ForwardFarming is een kennisplatform rond duurzame landbouwpraktijken, bedoeld om de dialoog tussen ons bedrijf, landbouwers en andere belangengroepen te versterken.

Het Bayer ForwardFarming-concept werd opgericht in België om de oplossingen van Bayer voor een duurzamere landbouw te demonstreren.

Geselecteerde landbouwbedrijven zoals de Bayer ForwardFarm Hof ten Bosch in Huldenberg zijn kennisplatforms die de mogelijkheid bieden om expertise en verwezenlijkingen met alle stakeholders in de waardeketen van de landbouw te delen - landbouwers, agronomen, de voedselketen, academici, politici, overheidsambtenaren, consumenten, enz.

Bayer ForwardFarming streeft ernaar om de uitwisseling van landbouwkundige knowhow te verhogen, verbeteringen in de duurzame landbouw in de verf te zetten, en de communicatie tussen landbouwers en al die stakeholders te vergemakkelijken

Op boerderij ‘Hof ten Bosch’ in Huldenberg sloeg Bayer de handen in elkaar met bedrijfsleiders Josse en Jan Peeters om een aantal innoverende en duurzame landbouwconcepten uit te testen. Zo maakt de boerderij gebruik van geavanceerde weerstations, om beter in te schatten wanneer de mogelijke ziektedruk in de gewassen toeneemt. De tractoren werken met de modernste gps-systemen, om de behandeling van gewassen tot op 2 cm nauwkeurig uit te voeren. Er werd ook een Phytobac®-systeem geplaatst, dat het reinigingswater op milieuvriendelijke wijze verwerkt, met resten van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Verder worden op Hof ten Bosch ook nuttige insecten ingezet, om hun schadelijke soortgenoten te bestrijden, en worden tussen de akkers gras- en bloemenzones aangelegd, om de biodiversiteit te stimuleren.

 

Door het grote succes in België, wordt het concept momenteel ook internationaal uitgerold en staan er ForwardFarming projecten in de steigers in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje en Polen. Ook daar zal de nadruk liggen op kennisdeling en partnerships om tot innovatieve oplossingen te komen.

Leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’

 

In maart 2016 kreeg het Forward farming-concept in België een nieuwe dimensie. Bayer ging een samenwerking aan met de Universiteit van Gent en richtte de bijzondere leerstoel 'Bayer ForwardFarming' op. Deze bijzondere leerstoel wil wetenschappelijke inzichten aan praktijkkennis koppelen om onze Belgische landbouw te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.

 

Gedurende twee jaar zal een onderzoeksteam op de Bayer Forward Farm in Huldenberg een aantal mogelijkheden van ‘smart farming’ toepassen en vergelijken met de gangbare praktijk. Gecombineerde resultaten van bodemscans en testen met plaatsspecifieke bemesting, gewasmonitoring en opbrengstbepaling moeten leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten.

 

De leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’ vormt een hefboom voor verdere kennisdeling tussen alle belangengroepen in de landbouw. De landbouwers en de overige belangengroepen uit de waardeketen krijgen toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook kunnen ze rekenen op praktische kennis op operationeel vlak en de expertise van leiders in de sector.