Samenwerkingen met patiëntenorganisaties

Inzet voor patiëntenbelangen

Patiëntenorganisaties zetten zich in voor de noden van de patiënten, vertegenwoordigen hun belangen bij het grote publiek en zorgen voor bewustmaking rond tal van aandoeningen. Zij verlenen ook steun aan de getroffenen en hun naasten.

Patiëntenorganisaties zetten zich in voor de noden van de patiënten, vertegenwoordigen hun belangen bij het grote publiek en zorgen voor bewustmaking rond tal van aandoeningen. Zij verlenen ook steun aan de getroffenen en hun naasten.

Als farmaceutisch bedrijf dat sterk op onderzoek gericht is, verbetert Bayer de gezondheid en levenskwaliteit door preventie, diagnose, verlichting en genezing van ziektes. Onze eerste zorg daarbij is het welzijn van de patiënt. Bayer deelt met patiëntenorganisaties de ambitie om de levenskwaliteit duurzaam te verbeteren en mensen op een efficiënte manier toegang te verlenen tot medicijnen en innovatieve behandelingen.

Onze samenwerking met patiëntenorganisaties stoelt op strikte ethische richtlijnen en transparantie. Zo blijft de onafhankelijkheid en neutraliteit van de organisaties gewaarborgd.

Bayer verleent in België zijn steun aan de volgende organisaties.

Oncologie/Special Therapeutics

 

 

Organisatie

Doel

Financiële waarde (in euro)

ST

Braille-Liga

Ondersteuning activiteiten

€ 10.000

ST

MS-Liga

Publiciteit in het programmaboekje van het Galaconcert 1/03/2016

€ 1.750

STMS-LigaPubliciteit in magazine << MS Week >>€ 2.050
STMS-LigaPubliciteit in het patiëntenmagazine << MS Link >>€ 2.175
STNationale Belgische MS-Liga - Franse gemeenschapPubliciteit in het patiëntenmagazine << La Clef >>€ 2.140
STLes Amis des AveuglesSymposium diabète et vision€ 400
OncoKom of tegen KankerOndersteuning voor klinisch onderzoek

€ 2.500

OncoStop DarmkankerLogo Bayer op website + ondersteuning activiteiten

€ 1.500

Pharma

 

Organisatie

Doel

Financiële waarde (in euro)

Artsen zonder Grenzen

Ondersteuning activiteiten

€ 1.000

Hematologie

 

Organisatie

Project

Financiële waarde (in euro)

King Baudoin Foundation

Donatie for Simon & Odil-Ondersteuning Hemofiliepatientjes

€ 25.000

Vereniging van Hemofilielijders en von Willebrandzieken (AHVH)

Sociale en medische steun voor hemofiliepatiënten en patiënten met de ziekte van Willebrand

€ 25.000

Cap Sciences

Ondersteuning en stimuleren van educatieve en wetenschappelijke activiteiten voor jonge patiënten

€ 1.500