Innovatie

Onderzoek bij Bayer

Innovatie en knowhow van onze medewerkers vormen de basis voor het succes van onze onderneming. Om innovatie voort te stuwen, ontwikkelen we voortdurend nieuwe moleculen, technologieën en bedrijfsmodellen in onze onderzoekscentra, investeren we in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, ondersteunen we de ontwikkeling van onze medewerkers en breiden we onze activiteiten uit via overnames of samenwerkingsverbanden met externe partners. Met ons versterkt innovatievermogen kunnen we de uitdagingen van onze tijd aangaan en een rendabele groei realiseren.

In 2014 spendeerde Bayer in totaal 3.574 miljoen euro (2013: 3.406 miljoen euro) aan onderzoek en ontwikkeling, goed voor 8,5% (2013: 7,9%) van de verkoop. Wereldwijd werken er ongeveer 14.000 mensen in onderzoek en ontwikkeling.

Naast investeringen in onderzoek en ontwikkeling stimuleert Bayer een innovatiecultuur die gebaseerd is op openheid voor nieuwe benaderingen en interne interdisciplinaire samenwerking. Om onze deskundigheid te versterken, bouwen we een nationaal en internationaal netwerk van eminente wetenschappers uit en breiden dit via samenwerking met externe partners steeds verder uit.

"Al ons wetenschappelijke onderzoek en de innovatieve producten die eruit voortvloeien, hebben als doel, het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren." – Dr. Marijn Dekkers, voorzitter van de raad van bestuur van Bayer AG

 

Naast samenwerkingsverbanden en allianties met toonaangevende universiteiten, openbare onderzoeksinstellingen en partnerbedrijven beschikken we over starterscentra, crowdsourcing en science hubs in Azië en de Verenigde Staten waardoor we via een ‘open innovatie’-benadering toegang hebben tot het externe innovatiepotentieel. Sommige van onze samenwerkingen worden met overheidsmiddelen gesteund.

Versterking van onderzoek in Life Sciences

Stofwisselingsdeskundigen dr. Julian I. Borissoff en dr. Mark-Christoph Ott (van links naar rechts) analyseren de chemische details in het metabolisme van mensen, dieren, planten en micro-organismen om nieuwe doelwitten voor werkzame stoffen op te sporen.

Bayer is de enige onderneming ter wereld die onderzoek doet om de gezondheid van zowel mens als dier en plant te verbeteren. De systematische en intensieve samenwerking tussen onderzoekers van beide Life Science divisies biedt nieuwe impulsen. Wetenschappers werken hierbij samen aan projecten rond centrale biologische processen zoals genregulatie of energiemetabolisme. Deze projecten zijn bedoeld om een betere kennis te verwerven van ziekten, werkingsmechanismen te ontcijferen, behandelingen te personaliseren of resistentiemechanismen te verklaren. Het gezamenlijke gebruik van technologieplatforms wordt steeds verder uitgebreid. Deze projecten worden sinds 2012 gesteund door het eigen ‘Life Sciences Fund’ van Bayer en worden meestal in samenwerking met externe partners uitgevoerd.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling 2014

Betrouwbare bescherming van de intellectuele eigendom op wereldvlak is van essentieel belang voor een innoverende onderneming als Bayer. In 2015 had Bayer wereldwijd ongeveer 54.000 geldige octrooiaanvragen en octrooien gelinkt aan ongeveer 5.500 uitvindingen.