Innovatie

Innovatie in gezondheid

Bayer is de enige wereldwijde onderneming die tegelijkertijd onderzoek verricht om de gezondheid van zowel mens, dier als plant te verbeteren. De systematische, intense en domeinoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers geeft hieraan een nieuwe impuls. Bayer ademt een innovatieve cultuur die grenzen en wetenschappelijke domeinen overstijgt, van wereldberoemde farmaceutische producten en hightechplatformen tot vernieuwende diagnosetechnologieën en producten voor diergeneeskunde.

Onze divisie Pharmaceuticals richt zich op indicaties met een grote medische behoefte op het gebied van hart- en vaataandoeningen, oncologie, gynaecologie, oftalmologie en hematologie. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gebeuren op verschillende locaties, hoofdzakelijk in Duitsland, de Verenigde Staten, Japan, China, Finland en Noorwegen.


In 2017 behaalden we onze jaardoelstellingen en slaagden we erin om voor 10 nieuwe moleculaire entiteiten uit onze onderzoekspijplijn de preklinische ontwikkeling op te starten. Een nieuwe moleculaire entiteit (NME) definiëren we als een nieuwe chemische of biologische stof die tot dan toe niet ontwikkeld werd. In preklinische proeven worden deze stoffen in diverse modellen verder bestudeerd wat betreft hun geschiktheid voor klinische proeven en de eerste studies bij de mens.


In 2017 hebben we klinische proeven gedaan met verschillende potentiële geneesmiddelen uit onze onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn. We verbeterden bestaande producten dankzij extra ontwikkelingsactiviteiten om hun werking verder te optimaliseren en/of de mogelijke indicaties te vergroten.

Klinische proeven zijn van essentieel belang om de doeltreffendheid en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen te bepalen vooraleer ze kunnen worden gebruikt om ziekten te diagnosticeren of te behandelen. De voordelen en risico’s van nieuwe geneeskundige producten moeten altijd wetenschappelijk worden bewezen en goed worden gedocumenteerd. Alle klinische proeven bij Bayer voldoen aan strikte internationale richtlijnen en kwaliteitsnormen, en aan de geldende nationale wetten en normen.