Overzicht

Hier vindt u de laatste berichten, een overzicht van onze publicaties en de perscontacten voor België.

Publicaties

Bayer Jaarverslagen

Jaarverslag

Naast balansen en verlies- en winstrekeningen bevat het jaarverslag heel wat informatie over de commerciële ontwikkeling van onze onderneming.

Meer informatie: www.annualreport.bayer.com

Kwartaalverslagen

Onze kwartaalverslagen houden u op de hoogte over het lopende boekjaar.

Meer informatie: www.bayer.com

Bayer Rapport duurame Ontwikkeling

Rapport Duurzame Ontwikkeling

In ons jaarlijkse rapport ‘Sustainable Development’ leest u alles over ons ecologisch en sociaal engagement.

Meer informatie: www.bayer.com