13 april 2015

Bayer CropScience en Farm Frites implementeren samen duurzame maatregelen in Europese aardappelteelt

Monheim/Oudenhoorn, 13 april 2015 – Bayer CropScience en Farm Frites zijn onlangs in een Food Chain Partnership gestapt, met als doel duurzame landbouwmethoden te implementeren in de aardappelteelt in België en Nederland. Met dit partnership wil men de aardappelteler rechtstreeks benaderen met duurzame praktijken voor hun specifieke teelt die ook nog eens toegevoegde waarde hebben. Doel hiervan is om de impact van de landbouwproductie op het milieu tot een minimum te beperken en zo de aardappelteelt ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden.

 

De aardappel is een waardevol gewas voor telers in West-Europa en een belangrijke grondstof voor de aardappelverwerkende industrie, bijvoorbeeld voor puree, frieten en vlokken”, aldus Leon Boer, Director Potato Procurement bij Farm Frites. “Voor lokale telers is het dan ook essentieel om duurzame productiemethoden in te voeren. Met deze samenwerking willen we onze telers in staat stellen om te blijven voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen en zo concurrerend te blijven.”

 

Opzetten van proefboerderijen om de theorie in praktijk te brengen

De eerste stap was een inventarisatie en uitwisseling van diverse maatregelen om de duurzaamheid van de aardappelteelt en de bijbehorende veldactiviteiten te vergroten. Dit instrumentarium aan beschikbare maatregelen bevat vele uiteenlopende onderwerpen: biodiversiteit, erosie, bemesting, stewardship, energie, productkwaliteit, controle van ongedierteplagen en ziektes en advies over efficiënt en veilig gebruik van gewasbeschermingsproducten. Voor het komende aardappelseizoen zijn vijf proefboerderijen geselecteerd die aardappelen leveren aan Farm Frites (drie in België en twee in Nederland). De twee Nederlandse boerenbedrijven zijn ook lid van de Stichting Veldleeuwerik, een samenwerking tussen akkerbouwers en voedselverwerkers met als doel duurzaamheid in de landbouw te promoten. Alle partners streven ernaar dit initiatief van het Food Chain Partnership nauw te laten aansluiten bij de methodiek van de stichting Veldleeuwerik.

 

Er hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met de betrokken telers om het duurzaamheidsplan uit te stippelen dat het best past bij de bedrijfsvoering van hun boerderijen en hun individuele behoeften. Alle proefboerderijen zullen aan de hand van de Veldleeuwerik-methodiek hun vooruitgang in duurzame praktijken van de voorbije vijf jaar evalueren. Op basis van individuele selectie en prioritisering van activiteiten op de proefboerderijen, zijn samen met Farm Frites en Bayer vanuit een bottom-up benadering actieplannen opgesteld voor het gezamenlijk invoeren en opvolgen van specifieke activiteiten in de loop van het komende aardappelseizoen. Na analyse van de resultaten van dit eerste seizoen, zullen verdere aanbevelingen en verbeteringen worden opgesteld voor het volgende seizoen.

 

Om de interactie te bevorderen en om een platform te bieden waar de telers hun ervaringen en kennis kunnen delen, zullen Bayer en Farm Frites eind mei een ‘Tour de Farm’ organiseren; een aantal open-velddagen op de proefboerderijen. Het Food Chain Partnership van Bayer zet zich in voor een betere afstemming binnen de supply chain en de bevordering van duurzame landbouw In het bedrijfsmodel van het Food Chain Partnership brengt Bayer CropScience telers, handelaren, verwerkers en verkopers samen. Voortbouwend op de diepgaande kennis over gewassen bij het bedrijf hebben de projecten van dit Food Chain Partnership het volgende gemeenschappelijke doel: het verbeteren van de opbrengst en kwaliteit van de oogst en bijdragen aan verhoging van productiviteit en efficiëntie op basis van duurzame landbouwprincipes, in het belang van alle betrokken partijen.

 

Bayer CropScience heeft reeds tien jaar ervaring in Food Chain Partnerships, verspreid over 30 landen en 40 gewassen, in het bijzonder groente en fruit. Dit succesvolle model wordt momenteel verder uitgebreid naar grootschalige gewassen als koolzaad, tarwe en rijst.

 

Over Bayer CropScience

 

Bayer is een mondiale onderneming met kerncompetenties in gezondheidszorg, landbouw en hoogtechnologische materialen. Bayer CropScience, de divisie van Bayer AG die verantwoordelijk is voor de landbouwactiviteiten, heeft een jaaromzet van 9.494 miljoen euro (2014) en is wereldwijd een van de meest toonaangevende en innovatieve bedrijven op het gebied van zaden, gewasbescherming en niet-agrarische ongediertebestrijding. De onderneming biedt een hoogstaande reeks producten aan, waaronder hoogwaardige zaden en innoverende chemische en biologische gewasbeschermingsoplossingen, ondersteund door een uitgebreide dienstverlening voor moderne en duurzame landbouw. Op het gebied van de niet-agrarische toepassingen heeft Bayer CropScience een brede portefeuille van producten en diensten om ongedierte te bestrijden, zowel voor huis en tuin als voor toepassingen in het bosbeheer. Wereldwijd heeft de onderneming 23.100 mensen in dienst, in meer dan 120 landen. Dit en meer nieuws is te vinden op: www.press.bayercropscience.com.

 

Over Farm Frites

 

Farm Frites is een onafhankelijk Nederlands familiebedrijf dat in 1971 werd opgericht. Het bedrijf legt zich toe ophet ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen, selectie, verwerking en verpakking van aardappelproducten, in het bijzonder op het gebied van bevroren en gekoelde aardappelproducten. Het is het twee na grootste aardappelverwerkende bedrijf ter wereld en levert aan klanten in meer dan 80 landen. Het bedrijf verwerkt jaarlijks meer dan 1,3 miljoen ton aardappelen. Farm Frites beschikt over een uitgestrekt netwerk van 40 verkoopkantoren, 8 fabrieken en 1500 medewerkers.

 

Opmerkingen voor de redactie: U kunt een foto in afdrukkwaliteit downloaden via www.press.bayer. com en www.press.bayercropscience.com.

 

Contactpersonen:

 

Bayer CropScience global: Jenny Schroeter, Tel. +49 2173 38-3544, E-mail: jenny.schroeter@bayer.com

 

Bayer CropScience België: Els Bruyninckx, Tel. +32 2 5356 542, E-mail: els.bruyninckx@bayer.com

 

Farm Frites: Martin Vrij, Tel: +31 651 332516, E-mail: martinvrij@farmfrites.com

 

Meer informatie is te vinden op www.bayercropscience.com. js (2015-0046)

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht kan toekomstgerichte mededelingen bevatten op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van het Bayer-concern of de deelconcerns. Diverse bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot substantiële verschillen tussen de daadwerkelijke resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en de hier vermelde ramingen. Hiertoe behoren onder andere de factoren zoals besproken in onze openbare verslagen die beschikbaar zijn op de Bayer-website www.bayer.com. De onderneming verbindt zich er op geen enkele wijze toe deze toekomstgerichte mededelingen te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.