18 juni 2019

Bayer kondigt een vijfjarig partnerschap aan met het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia

  • De donatie van factor VIII-behandelingen zal maar liefst 5000 mensen met hemofilie A helpen in landen met onvoldoende toegang tot zorgverlening.
  • Het partnerschap omvat een schenking van 50 miljoen internationale eenheden van de factor VIII-behandeling in 2019.
  • Het programma ondersteunt de training, voorlichting en levering van factor VIII-behandelingen aan professionele zorgverleners in meer dan 60 landen.

Diegem, 18 juni 2019 – Vandaag kondigde Bayer een vijfjarig partnerschap met het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia (WFH) aan. Het programma zal behandelingen aanbieden aan patiënten in meer dan 60 landen waar de toegang tot zorgverlening beperkt is. In 2019 zal Bayer 50 miljoen internationale eenheden van Bayers volledige portfolio van recombinante factor VIII (rFVIII)-producten schenken. Het portfolio van Bayer voor de behandeling van hemofilie A-patiënten omvat de nieuwste hemofiliebehandeling met verlengde halfwaardetijd, Jivi® (BAY94-9027), Kogenate FS/Bayer® en Kovaltry® (BAY81-8973).

“75 % van de mensen met bloedingsstoornissen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot een adequate behandeling, wat fatale gevolgen kan hebben. Het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia helpt deze grote, dringende uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan. Deze inspanningen zouden niet mogelijk zijn zonder de steun van bedrijven als Bayer”, aldus Alain Weill, voorzitter van de WFH. “De bijdrage van Bayer aan het programma zal een aanzienlijk verschil maken voor bijna 5000 mensen die met hemofilie A leven. De aankondiging van vandaag is een voorbeeld van hoe we dankzij partnerschappen patiënten in nood toegang kunnen blijven geven tot behandelingen, ongeacht waar ze wonen.”

“We werken al decennialang samen met de hemofiliegemeenschap. We zijn ons dan ook heel goed bewust van de evoluerende behoeften van hemofiliepatiënten en het belang om ervoor te zorgen dat FVIII-behandelingen, die de zorgstandaard zijn, wereldwijd beschikbaar zijn”, aldus Dr. Michael Devoy, Head of Medical Affairs & Pharmacovigilance van de divisie Pharmaceuticals van Bayer AG en Chief Medical Officer van Bayer. “De WFH is een leider in het aanpakken van de wereldwijde, onvervulde behoefte van hemofiliepatiënten en we zijn er trots op dit initiatief te steunen, dat hopelijk een significant verschil zal maken voor degenen die de meeste hulp nodig hebben.”

Bayer wordt een van de belangrijkste sponsors van het Humanitaire Hulpprogramma van de WFH in 2019 en draagt ook bij tot de opleiding en voorlichting van professionele zorgverleners met betrekking tot de nauwkeurige en veilige toediening van behandelingen voor acute bloedingen, profylaxe, operaties en inductie van immuuntolerantie. De onderneming zorgt ervoor dat het programma een duurzame impact heeft op de lokale gemeenschappen.

Over de World Federation of Hemophilia

De World Federation of Hemophilia (WFH), een internationale non-profitorganisatie, zet zich al meer dan 50 jaar in voor de levenskwaliteit van mensen met hemofilie en andere erfelijke bloedingsstoornissen. De in 1963 opgerichte WFH is een wereldwijd netwerk van patiëntenorganisaties in 140 landen en is officieel erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Meer informatie over de WFH vindt u online op www.wfh.org

Over het Humanitaire Hulpprogramma van de WFH

In veel ontwikkelingslanden zijn donaties vaak de enige bron van behandelingsproducten voor patiënten met hemofilie en andere bloedingsstoornissen. De WFH en WFH USA lopen voorop in de inspanningen om dit gebrek aan toegang in ontwikkelingslanden te veranderen door iedereen consistente en voorspelbare toegang tot behandeling te bieden. Ze doen dit door de donatie en distributie van hemofiliebehandelingsproducten te faciliteren. Het programma biedt ook een reeks geïntegreerde opleidingsprogramma’s voor zorgontwikkeling om te verzekeren dat de lokale infrastructuur en medische expertise beschikbaar zijn om gedoneerde producten te optimaliseren en juist te gebruiken. Meer informatie vindt u op treatmentforall.org.

Over Bayer en hemofilie

Bayer zet zich in voor het welzijn van mensen met hemofilie. We hebben een diepgaand inzicht in de veranderende behoeften en verlangens van mensen met hemofilie, dat we hebben opgedaan in de loop van 25 jaar samenwerking met de hemofiliegemeenschap. FVIII-substitutietherapie is de standaardzorg om bloedingen te stoppen of te voorkomen. De portefeuille met FVIII-behandelingen van Bayer biedt mensen met hemofilie A in elke levensfase een behandeling die aansluit op hun individuele behoeften en leefwijze. We werken samen met onderzoekers, professionele zorgverleners en patiëntengroepen om een sterke gemeenschap op te bouwen en mensen met hemofilie een leven te laten leiden dat voldoening schenkt. Het is de passie van Bayer om onderzoek te initiëren en te investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie therapieën en oplossingen voor het welzijn van mensen met hemofilie in de toekomst.

Over hemofilie A

Hemofilie treft ongeveer 400.000 mensen over de hele wereld. Het is een grotendeels erfelijke aandoening waarbij een van de eiwitten die nodig zijn voor de bloedstolling, ontbreekt of in mindere mate aanwezig is. Hemofilie A is de meest voorkomende vorm van hemofilie, waarbij de bloedstolling verslechterd is omdat er een gebrek aan of defecte coagulatie-FVIII is. Patiënten hebben herhaaldelijk last van bloedingen in spieren, gewrichten of andere weefsels, wat na verloop van tijd kan leiden tot chronische gewrichtsbeschadiging. Verwondingen kunnen ernstige gevolgen hebben als ze niet goed behandeld worden, aangezien het bloed bij hemofiliepatiënten langzamer stolt dan bij gezonde mensen. Hemofilie A heeft naar schatting een frequentie van 1 op de 5.000 levendgeboren mannen, en treft mensen over de hele wereld. Er zijn bijvoorbeeld momenteel zo'n 6.000 mensen met de aandoening in Frankrijk, 3.500 in Duitsland en 13.000 in de VS.

Over Bayer

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. De ontwikkelde producten en diensten hebben als doel het welzijn en de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren. Daarnaast wil de Bayer Groep ook meerwaarde creëren door innovatie, groei en rentabiliteit. Bayer hecht een groot belang aan de principes van duurzame ontwikkeling en aan onze sociale en ethische verantwoordelijkheden als maatschappelijk betrokken bedrijf. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro. Ga voor meer informatie naar www.bayer.com. Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer.

Contact:

Barbara Malengreaux, 0032-477-72.99.47

Barbara.malengreaux.ext@bayer.com

 

PP-PF-HEM-BE-0030-1

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.