14 juni 2019

Bayer legt de lat hoger op het vlak van transparantie, duurzaamheid en engagement

  • Met haar oplossingen wil de onderneming de milieu-impact met 30% verminderen.
  • In het volgende decennium zal ongeveer 5 miljard euro geïnvesteerd worden in bijkomende methoden om onkruid te bestrijden.
  • Uitnodiging aan wetenschappers, journalisten en vertegenwoordigers van ngo’s om deel te nemen aan de wetenschappelijke voorbereiding op het aanstaande EU-herregistratieproces voor glyfosaat.
  • Producten voor gewasbescherming zullen enkel verkocht worden in ontwikkelingslanden indien deze voldoen aan de normen van een meerderheid van de belangrijkste regelgevende instanties en ook aan de lokale regelgeving.

Leverkusen, 14 juni 2019 – Bayer legt de lat hoger op het vlak van transparantie, duurzaamheid en engagement om zo zijn verhoogde verantwoordelijkheid en potentieel als nieuwe marktleider in de landbouw te weerspiegelen. “De integratie van de overgenomen landbouwactiviteiten verloopt vlot en nu beginnen we een reeks maatregelen te implementeren om de transparantie en duurzaamheid in al onze activiteiten te bevorderen,” zo zei Werner Baumann, voorzitter van de raad van bestuur van Bayer AG, vrijdag. Deze maatregelen pakken vragen en bezorgdheden aan die Bayer heeft opgevangen over zijn rol in de landbouw in het jaar na de overname van Monsanto. “We zullen onze normen blijven verbeteren, gedreven door ons engagement om een beter leven te creëren voor deze generatie en toekomstige generaties.”

Innovatie zal de ecologische voetafdruk van de landbouwportefeuille van Bayer verkleinen. Met haar oplossingen zal de onderneming de milieu-impact tegen 2030 met 30% verminderen. Bayer wil dit bereiken door nieuwe technologieën te ontwikkelen, volumes voor gewasbescherming te beperken en een nauwkeurigere applicatie mogelijk te maken. Dit zal helpen om de biodiversiteit te herstellen en in stand te houden, de klimaatverandering tegen te gaan en de natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De onderneming zal de vooruitgang meten door het Environmental Impact Quotient (EIQ) te vergelijken met de huidige marktnormen. Het EIQ, in de jaren 90 ontwikkeld door de Cornell University (VS), legt een verband tussen volume en toxiciteit en is bijgevolg een relevanter meetsysteem dan enkel volume. Bayer zal het EIQ van zijn gewasbeschermingsoplossingen continu proberen te verbeteren door te investeren in innovaties van wereldklasse voor zaden en kenmerken, digitale landbouw, biologische oplossingen en nieuwe, goedkopere applicatieproducten met weinig reststoffen. Bovendien zal de onderneming experts en stakeholders over de hele wereld uitnodigen om deel te nemen aan een Bayer Sustainability Council om de inspanningen van de onderneming te ondersteunen.

Hoewel glyfosaat een belangrijke rol zal blijven spelen in de landbouw en in de portefeuille van Bayer, engageert de onderneming zich om telers meer keuzes te geven en zal ze de komende tien jaar ongeveer 5 miljard euro investeren in bijkomende methoden om onkruid te bestrijden. Deze O&O-investering zal gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in resistentiemechanismen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en ontwikkelen, op maat gemaakte geïntegreerde oplossingen voor onkruidbeheer te ontwikkelen en nauwkeurigere aanbevelingen te formuleren aan de hand van digitale landbouwinstrumenten. Daarnaast zullen partnerschappen met onkruidwetenschappers over de hele wereld worden versterkt om lokale landbouwers aangepaste oplossingen te kunnen aanreiken.

Transparantie is de grondslag van Bayer. Sinds 2017 publiceert Bayer alle studies omtrent veiligheid van Crop Science online zodat iedereen die kan inkijken. Sindsdien werden er honderden studies gepubliceerd voor bijna 30 verbindingen, ook de 107 glyfosaatstudies die eigendom zijn van de onderneming. In de toekomst zal de onderneming een proefproject opstarten waarbij wetenschappers, journalisten en vertegenwoordigers van ngo’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de wetenschappelijke voorbereiding op het aanstaande EU-herregistratieproces voor glyfosaat, dat later dit jaar van start zal gaan.

Bovendien zal de onderneming consistente veiligheidsnormen toepassen op haar producten, zelfs als die strenger zijn dan de lokale regelgeving. Sinds 2012 is Bayer gestopt met de verkoop van alle producten die door de Wereldgezondheidsorganisatie als acute toxiciteitsklasse 1 werden beschouwd, ongeacht of ze op een bepaalde markt werden toegelaten. Bayer kondigde vrijdag aan dat het enkel gewasbeschermingsproducten zal verkopen in ontwikkelingslanden die voldoen aan de veiligheidsnormen van die lokale markt en aan de veiligheidsnormen van een meerderheid van landen met goed ontwikkelde programma’s om gewasbeschermingsproducten te reguleren.

In de komende maanden zal de onderneming haar engagementsbeleid verder uitbreiden dat de grondslag vormt voor alle interacties met wetenschappers, journalisten, regelgevende instanties en de politieke wereld op het vlak van transparantie, integriteit en respect.

 

Meer informatie vindt u op www.bayer.com/commitments.