25 mei 2016

Bayer reageert op Monsanto’s antwoord betreffende de voorgestelde transactie

Leverkusen, 24 mei 2016 – Bayer maakte vandaag bekend dat het uitkijkt naar constructieve gesprekken met Monsanto betreffende de voorgestelde transactie. Bayer herhaalde meermaals dat het all-cash bod van 122 USD per aandeel volledige en gegarandeerde waarde biedt voor de aandeelhouders van Monsanto.

 

“We zijn blij dat Monsanto’s Board net zoals wij overtuigd is van de vele voordelen die een geïntegreerde strategie kan bieden aan landbouwers en de samenleving”, zie Werner Baumann, CEO van Bayer AG. “We hebben er vertrouwen in dat we mogelijke kwesties m.b.t. de financiering of goedkeuring door de relevante autoriteiten kunnen aanpakken. Bayer blijft toegewijd samenwerken om deze wederzijdse aantrekkelijke transactie af te ronden.” Bayer zal op dit ogenblik geen verdere uitspraken doen.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.advancingtogether.com

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 telde Bayer ongeveer 117.000 medewerkers en bedroeg de omzet 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op huidige veronderstellingen en voorspellingen van de directie van de groep Bayer of een subgroep. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of de prestaties van het bedrijf in de toekomst aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Genoemde factoren omvatten deze die besproken worden in de publieke verslagen van Bayer, die na te lezen zijn op de website van Bayer: www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de bijwerking van deze toekomstgerichte verklaringen of aanpassingen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 

Aanvullende informatie

Dit persbericht heeft betrekking op een voorgenomen bod door Bayer Aktiengesellschaft of haar dochterondernemingen (“Bayer”), tot koop van alle uitstaande gewone aandelen, met een nominale waarde van $ 0.01 per aandeel, van Monsanto Company, een in Delaware gevestigde onderneming (“Monsanto”). Dit bericht is noch een aanbod tot koop noch een uitnodiging om een aanbod te doen tot verkoop van aandelen in Monsanto. Er is op dit moment nog geen tender offer-procedure voor de aandelen Monsanto aangevangen. Wanneer een tender offer-procedure voor de aandelen Monsanto wordt aangevangen, zal Bayer tender offer-materialen indienen (inclusief een Bod tot Koop, een daarmee verbonden Letter of Transmittal en bepaalde andere biedingsdocumenten) bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”) ter zake van het tender offer. De definitieve tender offer-documenten zullen worden verzonden naar de aandeelhouders van Monsanto. AANDEELHOUDERS VAN MONSANTO WORDEN DRINGEND VERZOCHT OM DE DESBETREFFENDE TENDER OFFER-MATERIALEN TE LEZEN WANNEER ZE BESCHIKBAAR KOMEN, OMDAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER HET BOD OP HUN AANDELEN, WAARVAN DE AANDEELHOUDERS KENNIS MOETEN NEMEN VOORDAT ZE EEN BESLUIT NEMEN BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN HUN AANDELEN. Aandeelhouders van Monsanto zullen kosteloos kopieën kunnen verkrijgen van deze documenten (indien en wanneer beschikbaar) en andere documenten ingediend door Bayer bij de SEC via de website van de SEC op www.sec.gov.