14 januari 2016

Bayer steunt onderzoek naar aangeboren bloedingsproblemen

Eind 2015 werd de verlenging van onze Bayer-leerstoel ‘Onderzoek omtrent aangeboren bloedingsproblemen’ feestelijk ingehuldigd. De titularis van deze leerstoel is Prof Christel Van Geet, Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie.

 

Bayer steunt met deze leerstoel bijkomend wetenschappelijk universitair onderzoek in het domein van aangeboren bloedingsziekten.

 

Deze donatie toont Bayer’s betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en wordt aangemoedigd vanuit het departement hematologie. K.U.Leuven is een toonaangevende universiteit actief op het gebied van onderzoek en onderwijs en werkt nauw samen met het U.Z. Gasthuisberg. Met deze nieuwe inhuldiging werd de leerstoel voor nog eens drie jaar verlengd.

 

Aangeboren bloedingsziekten zijn zeldzaam. Een adequate diagnose en gepaste therapie zijn van groot belang. Voor heel wat kinderen met een aangeboren bloedingsziekte is er echter nog geen precieze diagnose gesteld. Dankzij de leerstoel kunnen de mechanismen die aan de basis liggen van deze pathologieën verder ontrafeld worden.

 

VOOR MEER INFORMATIE
Veerle Lenaerts
Communications Manager Pharmaceuticals & Consumer Health
Tel: 02/ 535 63 82 - GSM: 0475 30 32 89
veerle.lenaerts@bayer.com

Bayer: Science For A Better Life

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2014 telde Bayer ongeveer 118.900 medewerkers en bedroeg de omzet 42,2 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,5 miljard euro en de R&D-uitgaven 3,6 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

 

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer groep of subgroep. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.