29 november 2018

Bayer neemt maatregelen op het vlak van portfolio, efficiëntie en structuur

Bayer versterkt kernactiviteiten op het gebied van life sciences, terwijl de productiviteit en winstgevendheid aanzienlijk worden verbeterd

  • De groep is van plan om de Animal Health-activiteiten, de Consumer Health-merken Coppertone ™ en Dr. Scholl's ™ af te splitsen, en zijn 60-procentbelang in Currenta, een site dienstverlener in Duitsland, te verkopen
  • Efficiëntie- en structurele maatregelen om het concurrentievermogen te verbeteren en jaarlijkse bijdragen te genereren van 2,6 miljard euro vanaf 2022, inclusief de te verwachten synergieën van de acquisitie van Monsanto
  • Een deel van de bijdragen worden opnieuw geïnvesteerd in kernactiviteiten
  • Totale eenmalige kosten verwacht met een factor 1,7 keer de jaarlijkse bijdragen
  • Verwachte stijging van de kernwinst per aandeel met ongeveer 1 euro tot 6,80 euro in 2019, met een doelstelling van ongeveer 10 euro in 2022
  • EBITDA-marge vóór speciale items in 2022 zal op meer dan 30 procent uitkomen
  • Efficiëntie- en structurele maatregelen die naar verwachting zullen resulteren in de reductie van ongeveer 12.000 van de in totaal 118.200 banen, een aanzienlijk aantal van hen in Duitsland

Leverkusen, 29 november 2018 – De Bayer-groep streeft ernaar zijn kernactiviteiten op het gebied van life science te versterken door middel van een reeks portfolio-, efficiëntie- en structurele maatregelen ter verbetering van de productiviteit en innovatie, terwijl het concurrentievermogen aanzienlijk wordt verbeterd. Tijdens een vergadering op donderdag heeft de Raad van Commissarissen van Bayer AG de plannen besproken die zijn opgesteld door de Raad van Bestuur en unaniem hun steun betuigd. Met deze maatregelen bereidt het bedrijf de weg voor duurzaam zakelijk succes in aantrekkelijke groeimarkten voor de lange termijn. "We hebben de afgelopen jaren zeer goede vooruitgang geboekt met de strategische ontwikkeling van Bayer. Nu we doorgaan met deze maatregelen, leggen we de basis om de prestaties en winstgevendheid van Bayer duurzaam te verbeteren," zei Werner Baumann, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bayer AG. "Met deze maatregelen positioneren we Bayer optimaal voor de toekomst als een life science-bedrijf."

 

Focus op life sciences kernactiviteiten

Bayer is van plan de portefeuillemaatregelen in 2019 uit te voeren. Het bedrijf wil de Animal Health-activiteiten afsplitsen en beoordeelt de beschikbare opties. Hoewel deze eenheid groeimogelijkheden biedt in een aantrekkelijke markt, is Bayer van plan de voor Animal Health geplande investeringen toe wijzen aan Bayer's kernactiviteiten in Pharmaceuticals, Consumer Health en Crop Science.

Bij Consumer Health heeft het bedrijf maatregelen genomen om de divisie in staat te stellen de marktgroei in de komende jaren in te halen en de winstgevendheid te verbeteren. Deze maatregelen omvatten een gepland vertrek uit productcategorieën die een gunstiger ontwikkelingspotentieel hebben buiten Bayer. Naast de eerder aangekondigde desinvestering van dermatologische producten op voorschrift zal Bayer de komende maanden zijn strategische opties herzien met het oog op het afsplitsen van de zonnebrandmiddelen (Coppertone ™) en voetverzorging (Dr. Scholl's ™). Door deze bewegingen wil het bedrijf zich concentreren op het stimuleren van winstgevende groei in de kerncategorieën van de Consumer Health-divisie.

Verder is Bayer in gesprek over het afstoten van zijn 60-procentbelang in de Duitse site services provider Currenta. Na de succesvolle carve-out van Covestro rechtvaardigt Bayer's gebruik van de diensten van Currenta deze 60-procent-inzet niet langer.

Maatregelen om concurrentiekracht en innovatie verder te versterken

 

Naast de geplande portefeuillemaatregelen is Bayer van plan zijn kostenstructuur aanzienlijk te verbeteren. Het bedrijf wil de innovatie en productiviteit verder versterken, de toegang tot toekomstige technologieën versnellen en het concurrentievermogen en de winstgevendheid verder verbeteren. In deze context zal het bedrijf streven naar meer efficiëntie in alle ondersteunende functies en services.

 

Met inbegrip van de synergieën die verwacht worden van de overname van Monsanto, anticipeert Bayer op jaarlijkse bijdragen van 2,6 miljard euro vanaf 2022 als een resultaat van de geplande efficiëntie- en structurele maatregelen. Deze maatregelen omvatten een vermindering van ongeveer 12.000 van 118.200 banen wereldwijd, waarvan een aanzienlijk aantal in Duitsland. Details zullen in de komende maanden worden uitgewerkt. De totale eenmalige kosten in verband met deze maatregelen worden verwacht met een factor van 1,7 keer de jaarlijkse bijdragen. Een deel van de vrijgekomen middelen zal worden gebruikt om de innovatie en het concurrentievermogen van de divisies te versterken. "Tot aan het einde van 2022 willen we 35 miljard euro in de toekomst van ons bedrijf investeren, waarbij onderzoek en ontwikkeling (R&D) meer dan twee derde van dit cijfer vertegenwoordigen en de investeringsuitgaven net iets minder dan een derde zijn", zegt Baumann.

 

Uitgaande van een constante portefeuille en stabiele wisselkoersen, verwacht het bedrijf een kernwinst per aandeel van 6,80 euro in 2019 (2018: 5,70 tot 5,90 euro), met een doelstelling van ongeveer 10 euro in 2022. De EBITDA-marge van de groep voor speciale items zal in de periode tot 2022 toenemen tot meer dan 30 procent.

 

De bedrijfsstrategie, financiële doelstellingen en prioriteiten voor kapitaaltoewijzing zullen worden uiteengezet op de Capital Markets Day in Londen op 5 december.

 

Efficientie en structurele maatregelen gepland voor alle divisies, functies,
landenplatformen en services

 

In de divisie Pharmaceuticals is het versterken van de focus op externe innovatie een essentiële stap, samen met de succesvolle continue ontwikkeling van de R&D-pijplijn. De maatregelen omvatten een versnelde ontwikkeling van het innovatiemodel en een herstructurering van interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Middelen die worden vrijgemaakt door de vermindering van de interne capaciteit moeten worden gericht op het versterken van investeringen in collaboratieve onderzoeksmodellen en externe innovaties.

 

Binnen de sector hemofilie heeft de introductie van een aantal nieuwe producten geleid tot een aanzienlijke toename van de concurrentie. Om concurrentieel te blijven in dit segment, heeft Bayer besloten om de factor VIII-faciliteit die het in Wuppertal, Duitsland heeft gebouwd, niet te gebruiken en alle recombinante factor VIII-productie in Berkeley, Verenigde Staten te concentreren.

 

Bij de Consumer Health-divisie zullen maatregelen worden genomen om de marktgroei in de komende jaren in te halen en de winstgevendheid te verbeteren. Naast de geplande portfoliomaatregelen, zal de organisatiestructuur worden aangepast om te slagen in een snel veranderende marktomgeving.

 

Bij de divisies Consumer Health en Pharmaceuticals bedragen de niet-contante waardeverminderingen en -afschrijvingen in totaal ongeveer 3,3 miljard euro die worden verwacht in het vierde kwartaal van 2018. Bij Consumer Health hebben deze voornamelijk betrekking op merken die zijn overgenomen met de Merck & Co.- en Dihon-activiteiten, evenals een deel van de goodwill die op de balans is opgenomen (in totaal ongeveer 2,7 miljard euro). In het geval van Pharmaceuticals zijn bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen van ongeveer 0,6 miljard euro vooral het gevolg van de beslissing over de factor VIII-faciliteit in Wuppertal.

 

Bij de Crop Science- divisie ligt de focus op het succesvol integreren van de overgenomen activiteiten. Zoals eerder gecommuniceerd, verwacht Bayer dat synergieën jaarlijkse bijdragen van 1,04 miljard euro (1,2 miljard US dollar) aan EBITDA vóór speciale items leveren vanaf 2022. Dit cijfer, dat 0,87 miljard euro (1 miljard dollar) in kostensynergieën omvat, is inbegrepen in de doelstellingen hierboven beschreven.

 

De bovengenoemde wijzigingen in de divisies en de inspanningen om de portfolio te stroomlijnen zullen worden aangevuld met uitgebreide aanpassingen binnen het bedrijf, met name binnen de Corporate Functions en ondersteunende functies, Business Services en de landenplatforms. Het doel van deze aanpassingen is om een efficiënte organisatiestructuur en infrastructuur te implementeren die de bedrijven van Bayer en de klanten van het bedrijf optimaal ondersteunen.

 

De geplande reductie van ongeveer 12.000 banen wereldwijd tegen het einde van 2021 wordt verdeeld op volgende manier: bij Pharmaceuticals, ongeveer 900 banen in R&D en ongeveer 350 posities in verband met de factor VIII-faciliteit in Wuppertal; ruwweg 1.100 banen in verband met de reorganisatie bij Consumer Health; ongeveer 4.100 posities bij Crop Science als gevolg van de integratie van de overgenomen landbouwactiviteiten; en nog eens 5.500 tot 6.000 banen in de Corporate Functions, ondersteunende functies, Business Services en landenplatforms.

 

"Deze veranderingen zijn nodig en leggen de basis voor Bayer om zijn prestaties en wendbaarheid te verbeteren. Met deze maatregelen willen we optimaal profiteren van het groeipotentieel voor onze bedrijven," zei Baumann. "We zijn ons bewust van de ernst van deze beslissingen voor onze werknemers. Net als in het verleden zullen we de geplande maatregelen op een eerlijke en verantwoorde manier implementeren. "

 

Contact België:

Joris Poppe, +32 471 48 14 03

Email: jan.wisse@bayer.com

 

Find more information at www.bayer.com.

mip/ha           (2018-0364E)

 

 

Cautionary Statements Regarding Forward-Looking Information

This news release contains forward-looking statements. A forward-looking statement is any statement that does not relate to historical facts and events, but rather reflects Bayer’s current beliefs, expectations and assumptions regarding the future. This applies, in particular, to statements in this presentation on revenue growth, including product introductions and peak sales potential, synergies, especially in relation to the acquisition and integration of Monsanto Company, portfolio adjustments, cost reduction, financial targets and earnings, cash flow generation, deleveraging and other similar statements relating to future performance, including with respect to the markets in which Bayer is active.

Although the forward-looking statements contained in this presentation are based upon what Bayer’s management believes are reasonable assumptions, they necessarily involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially from those anticipated in such statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and undue reliance should not be placed on them. Bayer undertakes no obligation to update forward-looking statements if circumstances or management’s estimates or opinions should change except as required by applicable securities laws.

For more information on factors that could cause actual results and future events to differ from those anticipated in forward looking statements, please refer to the factors discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview, including in the Annual Report 2017 under the caption “Report on Future Perspectives and on Opportunities and Risks”.