10 maart 2016

Bayer en Universiteit Gent bundelen krachten voor duurzame landbouw:

Leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’ ingehuldigd

• Leerstoel om duurzame ontwikkeling van landbouw te stimuleren via wetenschappelijke inzichten

• Volgende stap tot kennisdeling tussen alle belangengroepen in de landbouw

Gent, 10 maart 2016 – De Universiteit Gent en Bayer stelden vandaag een gezamenlijk initiatief voor om praktijken van duurzame ontwikkeling in de landbouw te stimuleren: de leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’. Deze bijzondere leerstoel wil wetenschappelijke inzichten aan praktijkkennis koppelen om onze Belgische landbouw te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.

 

En die uitdagingen zijn er. Zo blijft de wereldbevolking groeien en de nood aan voedselvoorziening toenemen, terwijl de beschikbare oppervlakte landbouwgrond en de natuurlijke grondstoffen steeds beperkter worden. Bovendien spelen er tal van maatschappelijke verwachtingen en strikte milieueisen. Onze Belgische landbouw voelt ook de druk om aan deze eisen te voldoen. De oplossing schuilt in een geïntegreerd landbouwmodel dat economisch stabiel is, milieuvriendelijk én maatschappelijk verantwoord. En zo’n landbouwmodel vraagt uiteraard onderzoek en innovatie.

 

Titularis van de leerstoel is Marc Van Meirvenne, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. De volgende twee jaar zal hij een onderzoeksteam aansturen dat op de Bayer Forward Farm in Huldenberg een aantal mogelijkheden van ‘smart farming’ toepast en vergelijkt met de gangbare praktijk. Gecombineerde resultaten van bodemscans en testen met plaatsspecifieke bemesting, gewasmonitoring en opbrengstbepaling moeten leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Carsten Dauster, Hoofd Crop Science bij Bayer in de Benelux: ”Dankzij deze unieke leerstoel kunnen we, op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent, bijdragen tot een meer duurzame landbouw. Wij geloven dat de toekomst van de sector mee bepaald zal worden door kennis – inzichten en data die verzameld worden via hoogtechnologische tools als drones, satellieten en sensoren. Op basis hiervan zal de landbouwer sneller en beter beslissingen kunnen nemen en bestaande hulpmiddelen gerichter kunnen inzetten, in het belang van zijn bedrijf én het milieu.

 

Voor de Universiteit Gent opent deze leerstoel nieuwe mogelijkheden voor geïntegreerd onderzoek rond moderne landbouwmethodes. “Samen met Bayer proberen we via de leerstoel geavanceerde technologie te verenigen met concepten als duurzaamheid en de bescherming van het milieu,” aldus prof. Marc Van Meirvenne, titularis van de leerstoel en decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. “We voeren ons onderzoek uit op een actieve boerderij, Hof ten Bosch te Huldenberg, wat zorgt voor een zeer concrete link met de werkelijkheid. We zien in deze samenwerking bovendien een mooie kans om onze activiteiten breder bekend te maken dan enkel in het academische milieu.

Ook het onderwijs aan de faculteit zal voordeel halen uit deze leerstoel: volgend academiejaar organiseert de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen immers een nieuw vak rond precisielandbouw. Daarbij zijn 10 professoren van de faculteit betrokken.

 

Doorgedreven dialoog

 

De leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’ vormt ook een hefboom voor verdere kennisdeling tussen alle belangengroepen in de landbouw. De landbouwers en de overige belangengroepen uit de waardeketen krijgen toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook kunnen ze rekenen op praktische kennis op operationeel vlak en de expertise van leiders in de sector. Marc Sneyders, Hoofd Sustainable Operations, Crop Science-divisie bij Bayer in België: “Dankzij de leerstoel kunnen we de dialoog met de verschillende partners in de sector intensifiëren. Het verzamelen van wetenschappelijke kennis is wat ons betreft een logische uitbreiding van ons ForwardFarming-concept. Dat concept hebben we net in het leven geroepen om praktijkkennis over duurzame landbouwpraktijken te kunnen delen.”

Notes to the editor:

 

Het kennisplatform Bayer ForwardFarming & Hof ten Bosch Bayer ForwardFarming is een kennisplatform voor duurzame landbouwpraktijken dat de dialoog wil stimuleren binnen de industrie en daarbuiten. Het initiatief telt drie basiselementen: geïntegreerde gewasoplossingen (een combinatie van hoogwaardige zaden en chemische en biologische gewasbescherming), een proactief stewardship om het veilige en efficiënte gebruik van gewasbeschermingsproducten te garanderen (zowel voor de gebruiker als voor het milieu) en partnerschappen.

 

De Belgische Forward Farm, Hof ten Bosch, bevindt zich in Huldenberg. Op 150 hectaren worden aardappelen, tarwe, suikerbiet, maïs, appelen en peren geteeld. Op deze boerderij werkt Bayer samen met de eigenaars/landbouwers Josse en Jan Peeters, om innovatieve en duurzame oplossingen uit te testen voor de problemen waarmee de Belgische landbouwsector vandaag kampt. Daarbij gebruiken de landbouwers de laatste technische oplossingen voor precisielandbouw. Zo vertelt een geavanceerd weerstation hen wanneer de ziektedruk in de gewassen toeneemt, en helpen hoogtechnologische GPS-systemen op de tractoren om gewasbeschermingsproducten toe te passen met een precisie van 2 cm.

Bayer: Science For A Better Life

 

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 telde Bayer ongeveer 117.000 medewerkers en bedroeg de omzet 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

 

Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: levende materie is onze passie

 

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent biedt academisch onderwijs en diensten aan die steunen op innoverend toegepast wetenschappelijk onderzoek met de levende materie als centraal thema. Het onderwijs en onderzoek integreren biologische, fysische en chemische wetenschappen met ingenieurstechnieken, met als doel de duurzame productie en verwerking van plantaardige en dierlijke grondstoffen en het beheer en de bescherming van natuur, het leefmilieu en de mens. De faculteit biedt unieke mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek met een hoge maatschappelijke impact voor zowel geïndustrialiseerde landen als voor ontwikkelingslanden. Daarom investeren we in de interacties met andere kenniscentra, verschillende overheden en partners uit de industriële wereld voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten. UGent.be/bw

 

Contact: Bayer: Els Bruyninckx, Tel: +32 474 288 177 E-mail: els.bruyninckx@bayer.com

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent: Sylvie Peeters, Tel. +32 491 06 91 45 E-mail: Sylvie.Peeters@UGent.be