22 september 2016

Millennials en Anticonceptie

Uit een onderzoek blijkt dat de vrouwelijke millennials (tussen 21-29 jaar) vanwege hun levenswijze meer kans hebben hun dagelijkse pil te vergeten.

 • In België geeft 39 % van de millennials toe dat ze in de voorbije maand minstens een keer vergeten zijn hun pil in te nemen2.
 • De vrouwen wijten die vergetelheid hoofdzakelijk aan hun té drukke agenda3.
 • In de enquête van Opinion Health/Bayer zegt de helft van de vrouwen (50 %) dat de kans groter is dat ze hun pil vergeten in te nemen wanneer ze het druk hebben . Daarvan heeft meer dan de helft (53 %) al andere anticonceptiemethoden overwogen, die niet dagelijks ingenomen hoeven te worden5.

De vrouwen tussen 21 en 29 jaar oud, maken in hun leven heel wat veranderingen mee, moeten hun gewoonten vaak helemaal omgooien en hebben het vaak ontzettend druk. De internationale enquête ‘Millennial vrouwen en anticonceptie – Waarom vrouwen de pil vergeten in te nemen', die in juni 2016 werd uitgevoerd bij 4500 vrouwen in negen landen, waaronder België, heeft uitgewezen dat in perioden met veel veranderingen het stressniveau stijgt, en dat daardoor het risico groter wordt dat bepaalde dagelijkse routines - zoals het nemen van de pil - vergeten worden.

Of het nu gaat om een nieuwe job of een nieuwe opleiding, gaan samenwonen met een partner, verhuizen, een nieuw dieet beginnen of opnieuw gaan sporten, uit de enquête is gebleken dat de jonge Belgische respondenten (500 in totaal) gemiddeld twee grote levensveranderingen hebben meegemaakt in het voorbije jaar. Sommige vrouwen hebben er zelfs tot zes in één enkel jaar meegemaakt5. 75 % van de Belgische vrouwen die deelnamen aan deze enquête (3 op de 4 dus) zeggen dat ze het door deze veranderingen bijzonder druk hebben en dat hun stressniveau gestegen is6.

Psycholoog-trendwatcher Herman Konings legt uit: “Grote volumes belangrijke, belangwekkende en vooral totaal onbelangrijke informatie doen onze neuro-psychologische filters verstoppen. We spreken niet langer van ‘information overload’, maar van ‘filter failure’! Het zijn vooral de millennials die hier last van hebben.”

De enquête toont aan dat millennial vrouwen, in alle landen, geregeld vergeten dagelijkse taken uit te voeren, zoals hun pil innemen, hun make-up verwijderen voor ze gaan slapen, hun telefoon opladen, hun sleutels, portefeuille of gsm meenemen, of hun wekker zetten1. De pil innemen is de dagelijkse taak die ze in de voorbije maand het vaakst vergaten, op de voet gevolgd door hun make-up verwijderen voor ze gaan slapen. Sommige vrouwen geven zelfs toe dat ze hun pil minstens een keer per week vergeten in te nemen . In België gaf 42 % van de vrouwen toe dat ze in de voorbije maand minstens een keer vergeten zijn hun pil in te nemen1. Daarvan zei 68 % dat ze hun pil een of twee keer vergeten waren in de afgelopen maand, en 32 % dat ze hun pil een of zelfs meerdere keren per week vergeten waren7. Als belangrijkste redenen hiervoor gaven de vrouwen aan dat ze het bijzonder druk hadden, en dat ze hun pil niet op een zichtbare plek bewaren.

“Een standaard oplossing voor anticonceptie bij jonge vrouwen bestaat niet”, zegt Dr. Hamerlynck. “Zo zien we in het onderzoek dat de stricte inname van de pil een hinderpaal is voor sommige vrouwen, terwijl andere vrouwen hier helemaal geen probleem mee hebben. Dankzij de waaier aan anticonceptiemiddelen waarover we tegenwoordig beschikken, is het mogelijk om een anticonceptiemiddel voor te schrijven dat het best overeenstemt met het hormonale profiel van elke vrouw, maar dat ook het best wordt verdragen en het meest gebruiksvriendelijk is. Ik adviseer vrouwen om na te denken over een anticonceptiemethode die bij hun levensstijl past waardoor ze zich onbezorgd kunnen ontplooien.” Volgens de enquête zegt de helft van de vrouwen (50 %) trouwens dat de kans groter is dat ze hun pil vergeten in te nemen wanneer ze het druk hebben3. Daarvan heeft meer dan de helft (53 %) al andere anticonceptiemethoden overwogen, die niet dagelijks ingenomen hoeven te worden4.


 1. V1. Welke van de volgende taken bent u in de voorbije maand vergeten? (N = 500) Opinion Health, Millennials en anticonceptie - België, juni 2016
 2. V9. Welke van de volgende zaken is volgens u de belangrijkste reden dat u in de voorbije 12 maanden vergat uw pil in te nemen? (N = 402)
 3. V11. Vergeet u wel vaker uw pil in te nemen wanneer u het druk hebt of andere dingen aan uw hoofd hebt? (N = 500)
 4. V12. Hebt u al andere anticonceptiemethoden overwogen, die u niet dagelijks hoeft in te nemen? (N = 277)
 5. V5. Hebt u een van de volgende zaken meegemaakt in de voorbije 12 maanden? (N = 500)
 6. V6. Hebben de gebeurtenissen uit de vorige vraag die u hebt aangeduid, uw stressniveau verhoogd? (N = 442)
 7. V2. Hoe vaak bent u in de voorbije maand vergeten: Lunch mee te nemen naar het werk/de universiteit (N = 90), Uw gsm op te laden (N = 121), Uw pil in te nemen (N = 194), Uw make-up te verwijderen voor het slapengaan (N = 231), Uw sleutels, portefeuille of telefoon mee te nemen (N = 87), Uw wekker te zetten (N = 37), Uw lenzen uit te nemen voor het slapengaan (N = 15)
 8. V9. Welke van de volgende zaken is volgens u de belangrijkste reden dat u in de voorbije 12 maanden vergat uw pil in te nemen? (N = 402)


Over de enquête van Opinion Health/Bayer ‘Millennials en anticonceptie - Waarom vrouwen de pil vergeten in te nemen'

De enquête ‘Millennials en anticonceptie - Waarom vrouwen de pil vergeten in te nemen' werd in juni 2016 uitgevoerd door Opinion Health aan de hand van een online vragenlijst in negen landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België, Ierland, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. In totaal werden 4500 vrouwen (500 in elk land) tussen 21 en 29 jaar, die dagelijks een orale anticonceptiemethode gebruiken, ondervraagd. De enquête had ook aandacht voor de veranderingen in het leven van de milllennial vrouwen en bestudeerde de mogelijke invloed daarvan op hun gewoonten en hun dagelijkse activiteiten, en dus ook op het innemen van de pil.

Het engagement van Bayer in de gezondheid van vrouwen

Bayer kan bogen op een jarenlange expertise inzake de gezondheid van vrouwen, en biedt een grote waaier van anticonceptiemethoden, evenals oplossingen voor de menopauze en bepaalde gynaecologische aandoeningen. Andere behandelingen zitten nog in de ontwikkelingsfase.

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 telde Bayer ongeveer 117.000 medewerkers en bedroeg de omzet 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd.

 

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.bayer.be
www.bayer.com

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte mededelingen bevatten die gebaseerd zijn op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van de Bayer Groep of haar dochterondernemingen. Deze verklaringen kunnen incorrect blijken te zijn, en hangen samen met risicofactoren die kunnen leiden tot substantiële verschillen tussen de daadwerkelijke resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en de hier vermelde ramingen. Hiertoe behoren onder andere de risicofactoren die uiteengezet worden in de openbare documenten die beschikbaar zijn op de Bayer-website: www.bayer.com. De onderneming verbindt zich er op geen enkele wijze toe deze mededelingen te actualiseren op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke reden dan ook.

L.BE.COM.09.2016.3568