03 juli 2019

Persbericht

Qlaira® toont een hoge werkzaamheid en een positief veiligheidsprofiel in real world studies met meer dan 50.000 vrouwen

Diegem, 3 juli 2019 – Gegevens afkomstig van een praktijkonderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van Qlaira®, een van de meest onderzochte gecombineerde orale contraceptiva (COC’s), werd vandaag door Bayer voorgesteld op de Women’s Health Summit in Berlijn. De ‘International Active Surveillance Study – Safety of Contraceptives: Role of Estrogens’ (INAS-SCORE), waarbij meer dan 50.000 vrouwen betrokken waren, geeft aan dat Qlaira® hoge contraceptieve werkzaamheid biedt en een lager faalpercentage van contraceptie toont dan bij andere COC’s, vooral bij vrouwen jonger dan 25 jaar. De gegevens werden voorgesteld aan een publiek van gynaecologen uit meer dan 20 landen, die samenkwamen om de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de gezondheid van vrouwen te delen en te bespreken.

De INAS-SCORE-studie toonde ook een lager risico op bevestigde veneuze trombo-embolie (VTE) in vergelijking met andere COC’s, waaronder COC’s die levonorgestrel (LNG) bevatten. Resultaten voor Qlaira® vergeleken met alleen LNG-bevattende COC’s bereikten de statistische significantie niet, aangezien de studie niet opgezet was voor deze vergelijking. De INAS-SCORE-studie leverde veiligheidsresultaten op die leidden tot een update van het Qlaira®label.

Verdere gegevens over Qlaira® die voorgesteld werden op de Women’s Health Summit toonden aan dat vrouwen die overschakelden van een conventioneel COC (met een standaard 21/7 doseringsregime, wat leidt tot uitgesproken hormonale schommelingen) naar Qlaira® profiteerden van een afname van de ernst en de frequentie van hormoongerelateerde ontwenningsverschijnselen (HWAS), zoals bekkenpijn en/of hoofdpijn. Dit komt omdat Qlaira® gedurende de gehele cyclus stabiele oestradiolspiegels geeft, door zijn korte, hormoonvrije interval van twee dagen.

HWAS zijn symptomen die te wijten zijn aan hormoonontwenning tijdens het hormoonvrije interval van elke cyclus. Ze kunnen vaak een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit, wat kan leiden tot stopzetting van de contraceptieve behandeling en dus tot een onbedoelde zwangerschap. Het gebruik van noodmedicatie voor de HWAS werd aanzienlijk verminderd met Qlaira®in vergelijking met een conventioneel COC.

Globaal toont de reallife CONTENT-studie, die ook werd voorgesteld op de Women’s Health Summit, aan dat de meerderheid (80,2 %) van de jonge vrouwen (18-25 jaar) die van eerdere COC’s die ethinylestradiol (EE) bevatten naar Qlaira® overschakelden, meldden dat ze tevreden of zeer tevreden waren met Qlaira® en er werd ook een laag stopzettingspercentage gemeld.

“Het bewijsmateriaal dat vandaag werd voorgesteld, schetst een volledig beeld van Qlaira® als geschikte contraceptieve optie voor jongere vrouwen”, zei Dr. Giovanni Grandi, onderzoeker van de Universiteit van Modena en Reggio Emilia in Italië op de Women’s Health Summit in Berlijn. “We weten dat deze groep vrouwen een druk leven leidt en dat ze soms hun pil vergeten te nemen, dus het is geruststellend om te zien dat Qlaira® in het echte leven een lager faalpercentage van contraceptie heeft in vergelijking met andere pillen. Dit is belangrijke informatie waarmee artsen rekening moeten houden wanneer ze jongere vrouwen adviseren over de contraceptieve optie die het best bij hen past.”

De INAS-SCORE-studie was een grote trans-Atlantische surveillancestudie die de contraceptieve doeltreffendheid van COC’s in het echte leven onderzocht.1 De studie omvatte meer dan 50.000 vrouwen en had een totale observatietijd van meer dan 105.000 vrouw-jaren in de volledige studie.

Over Qlaira®

Qlaira® behoort tot een nieuwe klasse orale contraceptiva die oestradiol afgeeft, hetzelfde oestrogeen als het oestrogeen dat door het vrouwelijke lichaam wordt geproduceerd. Daarnaast bevat het ook dienogest, een progestageen dat goed onderzocht is. Het heeft een uniek doseringsschema dat ontwikkeld is om hormonen op de juiste niveaus op het juiste moment tijdens de cyclus af te geven.

Over Gynaecologie bij Bayer

Bayer zet zich in voor het leveren van ‘Science For A Better Life’ door een waaier aan innovatieve behandelingen voor te stellen. De gezondheid van vrouwen, met inbegrip van gezinsplanning en behandeling van menopauze, wordt al vele jaren onderzocht binnen de gynaecologie-afdeling van Bayer. Vandaag richten onze onderzoeksinspanningen zich op het vinden van nieuwe behandelingsopties voor gynaecologische ziekten met een hoge medische behoefte, zoals baarmoedermyomen en endometriose, die een groot aantal vrouwen in onze samenleving treffen. De gynaecologische pijplijn bij Bayer omvat verschillende experimentele verbindingen in verschillende stadia van preklinische en klinische ontwikkeling. Samen reflecteren deze projecten Bayers visie rond onderzoek, waarbij er voorrang wordt gegeven aan doelen en methoden die de manier kunnen beïnvloeden waarop gynaecologische ziekten worden behandeld.

Over Bayer

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. De ontwikkelde producten en diensten hebben als doel het welzijn en de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren. Daarnaast wil de Bayer Groep ook meerwaarde creëren door innovatie, groei en rentabiliteit. Bayer hecht een groot belang aan de principes van duurzame ontwikkeling en aan onze sociale en ethische verantwoordelijkheden als maatschappelijk betrokken bedrijf. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro. Ga voor meer informatie naar www.bayer.com. Volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer.

Contact:

Barbara Malengreaux, 0032-477-72.99.47

Barbara.malengreaux.ext@bayer.com

 

PP-QLA-BE-0035-1

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.