17 maart 2020

Update Corona Uitbraak

Net als iedereen volgen we bij Bayer de situatie rond COVID-19 op de voet.

 

Het is Bayer’s missie ervoor te zorgen dat de wereld gezond blijft en dat er voldoende voedsel is voor iedereen. Dat is zeker ook in deze tijd van groot belang. Daarom richten we ons op de continuïteit van onze bedrijfsvoering, zodat we aan de vraag van onze klanten en de samenleving kunnen blijven voldoen. Denk daarbij aan boeren die zaden en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, maar ook aan medicijnen voor patiënten en zelfzorgmiddelen.

 

We houden vanzelfsprekend de adviezen van de overheid nauwlettend in de gaten en zijn deze leidend voor ons bedrijf. We nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen en waar mogelijk werken mensen vanuit huis. Vanaf het begin van de crisis hebben we in China nauw samengewerkt met autoriteiten om productie van cruciale producten te blijven waarborgen, dit doen we nu ook in Europa.

 

Zoals u zult begrijpen ontvangen we momenteel geen bezoek op onze locaties en beperken we onze bezoeken aan klanten tot een minimum. Uw contactpersonen zijn via e-mail of telefoon bereikbaar.

Update Corona Outbreak

Like everyone else, we at Bayer closely monitor the situation around COVID-19.

 

Bayer's mission is to ensure that the world remains healthy and that there is enough food for everyone. That is particularly important at this time. Therefore we continue to focus on the continuity of our business operations, so that we can continue to meet the demands of our customers and society. Think of farmers who need seeds and plant protection products, but also medicines for patients and self-care products.

 

Obviously, we keep a close eye on governmental advice and they guide our business. We take extensive precautions and where possible people work from home. Since the beginning of the crisis, we have worked closely with authorities in China to continue to ensure the production of critical products, and we are now doing the same in Europe.

 

As you will understand, we do not currently receive visits at our locations and minimize our visits to customers. Your contacts can be reached by email or phone.