16 september 2015

Vlaming leeft mee met de boeren

De Vlaming heeft veel begrip en respect voor de landbouwers, die de jongste tijd steeds vaker en luider aan de alarmbel trekken. Dat is een van de conclusies uit een grootschalig onderzoek in opdracht van Bayer CropScience. Zo blijkt dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen bewondering heeft voor mensen die in deze tijden landbouwer willen zijn en zelfs bereid is meer te betalen voor producten, als dat de landbouwer eerlijker prijzen oplevert.

Hoe kijkt de Vlaming naar het landbouwbedrijf? Heeft hij een realistisch beeld van het inkomen, de werkdruk of de tijdsbesteding van landbouwers? Als partner van de landbouw, wilde Bayer CropScience dat graag achterhalen. In een groot onderzoek werden in augustus 2015 1.000 Belgische consumenten en 900 Vlaamse landbouwers uitgebreid bevraagd.

 

Uit het onderzoek blijkt in de eerste plaats dat de Vlaming erg meeleeft met de boeren en begrip heeft voor hun standpunten. Zo heeft 95% van de bevraagden respect voor het beroep en staat 72% positief ten aanzien van de landbouw. Met weliswaar een verschil tussen de regio’s: Brusselaars staan wantrouwiger ten opzichte van de landbouw (55%), Walen zijn positiever (63%). Het beroep van landbouwer wordt door alle Belgen ook van groter maatschappelijk belang beschouwd dat van politieagent, journalist of politicus.

 

Ruim 8 op de tien Vlamingen vinden dat boeren (soms) wel degelijk reden tot klagen hebben, ruim driekwart is bereid om meer te betalen voor hun producten als dat een eerlijkere prijs oplevert voor de boer. De ‘prijs voor de consument’ zet de Vlaming zelfs pas op de vierde plaats als het gaat over duurzaamheid, na eerlijke prijzen voor de boeren, voedselveiligheid en milieu-impact. Bovendien vinden 7 op de 10 consumenten dat de regering meer zou kunnen doen om de landbouwers te steunen. Ondanks het begrip voor de boeren en hun moeilijkheden, hebben we nog vaak een vertekend beeld van wat het écht is om landbouwer te zijn. Een van de dingen die we alvast wel vrij goed inschatten, is het harde werkregime van de landbouwer. Een landbouwer werkt gemiddeld 66 uur per week. De consument schat dat in op 60, terwijl hij zelf aangeeft 38 uur te werken. Daarbij heeft de Vlaming gemiddeld 30 vakantiedagen per jaar, maar 1 op de 3 landbouwers neemt nooit een dag vakantie en slechts 25% slaagt er in om er meer dan een week per jaar tussenuit te knijpen. Ook het weekend is een relatief begrip: één op de drie boeren werkt het hele weekend door, 4 op de 10 werken op zaterdag maar proberen zondag vrij te houden.

 

Ook in de toekomst verwacht de landbouwer niet meteen minder te werken, maar wel slimmer. 67% van de landbouwers ziet innovatie en technologie als dé impuls om de landbouw op een duurzame manier te ontwikkelen. Zo voorziet een derde van de landbouwers meer aan precisielandbouw te gaan doen in de komende vijf jaar aan de hand van technologieën als GPS, computergestuurde klimatisatie en (weer)apps. De landbouwers vinden hun sector ook meer vernieuwend dan die van onderwijs, overheid, bouw en horeca. Toch beschouwt de helft van de Vlamingen de landbouw nog altijd als een sector die eerder gestaag vernieuwingen implementeert.

 

Tot slot: het loonbriefje. 45% van de landbouwers zegt de voorbije drie jaar gemiddeld niet meer dan 1.000 euro netto per maand te hebben verdiend. De helft verdient tussen de 1.150 en 1.750 euro, slechts 6% meer dan 2.350 euro. 70% van de Vlamingen schat dat de boer gemiddeld tussen de 1.250 en 1.750 euro verdient. Hoewel de Vlaming erkent dat de landbouwer het moeilijk heeft, heeft hij dus nog altijd een rooskleuriger beeld van het inkomen dan dat het in realiteit is. Conclusie: is de Belgische landbouw één en al kommer en kwel? Toch niet! Ondanks het harde werk voor een bescheiden inkomen, houden landbouwers hartstochtelijk van hun beroep. Een overdonderende 92% geeft aan plezier te beleven aan zijn werk, 80% haalt er ook voldoening uit. Ruim 83% heeft ondanks alle moeilijkheden van vandaag geen spijt van zijn of haar beroepskeuze, bijna de helft zou zelfs willen uitbreiden. Wél wil 81% de werklast verlagen en meer vrije tijd hebben (60%). 

 

Carsten Dauster, Hoofd Bayer CropScience in de Benelux: ”Bayer zoekt actief naar oplossingen voor een aantal van de grote vraagstukken van deze tijd, waaronder de zorg voor kwaliteitsvol en voldoende voedsel. Daarin speelt een productieve en duurzame landbouw een sleutelrol. We willen met dit initiatief het grote publiek daar attent op maken en hen tegelijk iets bijbrengen over moderne landbouw.”

 

Marc Sneyders, Hoofd Duurzaamheid bij Bayer CropScience België: ”Deze resultaten onderstrepen wat mij betreft nogmaals het belang van de landbouw als een van de pijlers van onze maatschappij, naast onderwijs en gezondheidszorg. Het is erg bemoedigend te zien dat er zo’n grote waardering is voor wat landbouwers dag in, dag uit presteren. En we kunnen alleen maar onze bewondering uiten voor de passie waarmee de landbouwers ondanks de vele uitdagingen vandaag hun beroep uitoefenen. Voor Bayer is het een voorrecht dat wij de landbouwer kunnen bijstaan met innovatieve oplossingen in zijn dagelijkse activiteit.”

   

[1] De enquête werd afgenomen bij 1.000 respondenten (waaronder 600 Vlamingen) tussen 18 en 79 jaar, representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding en regio anderzijds. Dit onder begeleiding van gereputeerd onderzoeksbureau iVox.
[2] Onder landbouwers wordt verstaan ‘landbouwers, siertelers en tuinbouwers’ (m/v)