Uitstekende vooruitzichten bij een wereldspeler

Het succes van Bayer als bedrijf is in grote mate te danken aan de kennis, vaardigheden, inzet en tevredenheid van onze werknemers. Als werkgever bieden we onze medewerkers aantrekkelijke voorwaarden en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, zoals via ons uiterst doeltreffende systeem voor beroepsopleidingen en levenslang leren.

Naast professionele training focussen we ook op het doorgeven van onze waarden als onderneming (LIFE) en het bevorderen van een dialooggerichte bedrijfscultuur op basis van vertrouwen, respect voor diversiteit en gelijke kansen. Onze verantwoordelijke visie op arbeidsomstandigheden omvat een eerlijke behandeling op het werk, een transparante en billijke verloning, bedrijfspensioenplannen, de mogelijkheid om werk en privé te combineren, flexibele werkregelingen en een werkomgeving met een positieve impact op de gezondheid.

 

Dat zijn de hoekstenen van ons wereldwijde personeelsbeleid, dat bedoeld is om onze bedrijfsactiviteiten te vrijwaren en te laten groeien. Ze versterken ons concurrentievermogen en weerspiegelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om werkzekerheid en stabiele inkomens te garanderen en de sociale cohesie te bevorderen. Op die manier willen we voor Bayer de beste werknemers aanwerven en in het bedrijf houden.