Missie en waarden

Onze missie ‘Bayer: Science For A Better Life’

Bayer is een innoverende onderneming van wereldformaat met een geschiedenis van meer dan 150 jaar en kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. We ontwikkelen nieuwe moleculen die we toepassen in innovatieve producten en oplossingen om de gezondheid van mens, dier en plant te verbeteren. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn gebaseerd op een diepgaande kennis van de biochemische processen in levende organismen.

Missie en waarden

Met onze producten willen we de grote uitdagingen van onze tijd mee helpen oplossen. De bevolkingsgroei en de toenemende vergrijzing vereisen een steeds betere medische zorg en de beschikbaarheid van voldoende voedsel.

 

Door de preventie, verlichting en genezing van ziekten verbetert Bayer niet alleen de levenskwaliteit van mensen, maar draagt onze onderneming ook bij aan de voorziening met kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen, diervoeders en plantaardige grondstoffen.

 

Ons doel is om in al onze markten een leiderspositie te verwerven en te behouden en zo een meerwaarde te creëren voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Met dit doel voor ogen is onze strategie erop gericht enkele van de meest dringende uitdagingen voor de mensheid te helpen oplossen. Door hierin succesvol te zijn, versterken we tegelijk de winstcapaciteit van onze onderneming.

 

Onze LIFE waarden

We handelen duurzaam en ethisch en sociaal verantwoord als een ‘corporate citizen’, waarbij we tegelijk rekening houden met de belangen van al onze stakeholders. Werknemers met een passie voor innovatie krijgen uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden bij Bayer. Onze waarden spelen een belangrijke rol in ons dagelijks werk en zijn een leidraad bij het vervullen van onze missie. Deze waarden liggen vervat in het woord LIFE.

 

LIFE is het acroniem van de kernwaarden en leiderschapsprincipes van Bayer: Leiderschap, Integriteit, Flexibiliteit en Efficiëntie.

 

Deze waarden gelden voor alle medewerkers van Bayer en zijn stevig verankerd in ons wereldwijde performance-managementsysteem voor leidinggevende medewerkers. Onze waardecultuur creëert binnen onze onderneming een gemeenschappelijke identiteit die de nationale grenzen, hiërarchische structuren en culturele verschillen overstijgt.

 

De vier waarden aan de hand van telkens zeven punten:

Leiderschap

Leiderschap
 • Passie hebben voor medewerkers en prestaties
 • Persoonlijke gedrevenheid tonen, anderen motiveren en inspireren
 • Verantwoordelijkheid nemen voor initiatieven en resultaten, successen en tegenslagen
 • Anderen rechtvaardig en respectvol behandelen
 • Duidelijk, eerlijk en tijdig feedback geven
 • Constructief omgaan met conflicten
 • Meerwaarde creëren voor onze doelgroepen

 

Integriteit

Integriteit
 • Optreden als rolmodel
 • Wetten, regels en richtlijnen naleven
 • Anderen vertrouwen, relaties opbouwen op basis van vertrouwen
 • Eerlijk en betrouwbaar handelen
 • Aandachtig luisteren en gepast communiceren
 • Streven naar duurzaamheid: resultaten op korte termijn afwegen tegen eisen op lange termijn
 • Zorg voor mensen, veiligheid en omgeving

Flexibiliteit

Flexibiliteit
 • Veranderingen actief aansturen
 • Inspelen op opkomende trends en toekomstige noden
 • De status quo in vraag durven stellen
 • Klantgericht denken en handelen
 • Kansen zien en weloverwogen risico's nemen
 • Ruimdenkend zijn
 • Bereid zijn een leven lang te leren

Efficiëntie

Efficiëntie
 • Slim omgaan met middelen
 • Focussen op succesvolle activiteiten
 • Zaken simpel en effectief aanpakken
 • De gewenste kwaliteit leveren, op tijd en tegen redelijke kosten
 • Sneller tot een goede besluitvorming komen
 • Streven naar een consistente uitvoering
 • Samen aan betere oplossingen werken