Transparantie aanmoedigen

Waardeoverdrachten aan healthcare professionals

Bayer verbindt er zich toe transparantie aan te moedigen in haar financiële interacties met de healthcare professionals en healthcare organisaties en gelooft dat dit vertrouwen schept in een innovatieve farmaceutische industrie.

Samenwerking in onderzoek komt ten goede aan patiënten en samenleving

De samenwerking tussen de farmaceutische industrie en healthcare professionals / healthcare organisaties heeft talrijke innovatieve geneesmiddelen afgeleverd, en de impact van diverse ziekten op ons leven veranderd. Bij Bayer zijn we ervan overtuigd dat nauwe samenwerking en continue informatieverstrekking aan healthcare professionals de sleutel is tot betere resultaten voor de patiënten.

 

Hoe Bayer met healthcare professionals samenwerkt

Farmaceutische industrie en healthcare professionals: een sterk gereguleerde relatie

Bij onze samenwerking met medische experten, leven we de bestaande wet- en regelgeving na die duidelijk de interactie tussen de industrie en healthcare professionals kadert, bijvoorbeeld de geneesmiddelenwetgeving en de deontologische code van de farmaceutische industrie. Daarnaast wordt deze regelgeving door middel van verschillende gedragsregels over transparantie, zoals de Sunshine Act in de VS, de EFPIA Disclosure Code in Europa en diverse lokale wettelijke rapporteringsverplichtingen aangevuld. Bovendien respecteren we ten volle de onafhankelijkheid en de integriteit van de healthcare professionals

Implementatie van de EFPIA Transparantieregeling

Wat houdt de EFPIA Transparantieregeling in?


Als lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en Pharma.be, en in lijn met onze bedrijfswaarden, staat Bayer volledig achter de EFPIA Disclosure Code. Bayer zal alle betalingen en voordelen in natura aan healthcare professionals en healthcare organisaties op de globale en lokale websites publiceren.

 

Wat houdt de Gedragscode in?

Als lid van EFPIA alsook Pharma.be / APL en in lijn met de EFPIA Transparantieregeling – die tevens geïmplementeerd werd in de lokale deontologische codes - zal Bayer haar waardeoverdrachten aan healthcare professionals en healthcare organisaties uiterlijk in juni 2016 openbaar maken.

L.BE.COM.05.2016.3304