Samenwerking met healthcare professionals en -organisaties

Hoe Bayer met healthcare professionals – en organisaties samenwerkt

De farmaceutische industrie en healthcare professionals werken samen in tal van activiteiten op het gebied van preklinisch en klinisch onderzoek, klinische praktijk en resultaten bij patiënten.

Als primair aanspreekpunt voor patiënten hebben healthcare professionals onschatbare kennis en expertise bij patiënten resultaten en de behandeling van ziekten. Dit speelt een cruciale rol in het optimaliseren van onze inspanningen om de patiëntenzorg, behandelopties en resultaten bij patiënten te verbeteren.

Samenwerking - voorbeeld 1: Klinische onderzoeken
Patiënten hebben recht op de juiste geneesmiddelen

Patiënten hebben alleen werkelijk baat bij de enorme hoeveelheid waardevolle medische kennis die wereldwijd beschikbaar is wanneer onze interne deskundigen nauw samenwerken met externe onderzoekers en healthcare professionals en healthcare organisaties. We zijn ervan overtuigd dat het delen van deze expertise ons helpt een beter inzicht te verwerven in belangrijke ziekten en om sneller betere geneesmiddelen te ontwikkelen.

De behandelende arts en andere healthcare professionals voeren in onderzoekscentra klinische studies uit in overeenstemming met het klinisch onderzoeksprotocol zoals dat door gezondheidsautoriteiten, institutionele evaluatieboards en ethische commissies is goedgekeurd. Zij vormen dus de belangrijkste schakel tussen de deelnemende patiënten en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. De kennis en tijd die healthcare professionals en healthcare organisaties gedurende een klinisch onderzoek bijdragen, moet worden vergoed.

 

Infographic: Collaborative Research Benefits Patients and Society


> Download de infographic hier

> Meer informatie over klinische onderzoeken

 

Samenwerking - voorbeeld 2: Continue informatievestrekking aan artsen
Patiënten hebben de best geïnformeerde artsen nodig

Bayer ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen. Nieuwe behandelingen moeten worden voorgesteld en uitgelegd aan healthcare professionals zodat ze op een verantwoorde wijze worden toegepast. Daarom steunen wij de opleiding van healthcare professionals tijdens congressen en cursussen. Hierdoor hebben artsen toegang tot het meest recente klinisch onderzoek en kunnen ze de beste behandelopties aan hun patiënten voorschrijven. Alleen op deze manier kunnen we onze verbintenis waarmaken om het juiste gebruik van onze nieuwe behandelingen te ondersteunen. Wetenschappelijke meetings zijn slechts een van de vele manieren om artsen informatie te verstrekken.

 

 > Download de infographic hier