Profiel en organisatie

Namen | Feiten | Cijfers over Bayer

Bayer is een innovatieve  onderneming met een geschiedenis van meer dan 150 jaar en kerncompetenties op de Life Science gebieden  gezondheid en landbouw. We ontwikkelen nieuwe moleculen voor toepassing in innovatieve producten en oplossingen om de gezondheid van mens, dier en plant te verbeteren. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten stoelen op een diepgaande kennis van de biochemische processen in levende organismen.

 

Ons doel is om in al onze markten een leiderspositie te verwerven en te behouden en zo een meerwaarde te creëren voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Met dit doel voor ogen is onze strategie erop gericht bij te dragen tot oplossingen voor een aantal van de meest dringende uitdagingen voor de mensheid. Door hierin succesvol te zijn, versterken we tegelijk de winstcapaciteit van onze onderneming.

 

We engageren ons om duurzaam te ondernemen en onze sociale en ethische verantwoordelijkheden te nemen als een ‘corporate citizen’, waarbij we tegelijk rekening houden met de belangen van al onze stakeholders. Werknemers met een passie voor innovatie krijgen uitstekende ontwikkelingskansen bij Bayer.

Dit alles maakt deel uit van onze missie: Bayer: Science For A Better Life

 

 

Focus op Life Sciences

Met de economische en juridische afsplitsing van MaterialScience (het huidige Covestro*) heeft Bayer de koers uitgezet voor een succesvolle ontwikkeling als puur Life Science bedrijf. Als gevolg hiervan hebben we onze ondernemingsstructuur aangepast. Sinds 1 januari 2016 zijn onze kernactiviteiten ondergebracht in drie divisies: Pharmaceuticals, Consumer Health en Crop Science. Animal Health werd een apart segment.

 

Met onze Life Science activiteiten bekleden we een leidende positie in groeimarkten die door innovatie worden gestuurd. Samen vormen ze een sterke, aantrekkelijke en evenwichtige portfolio waarmee we schommelingen in de vraag en potentiële risico ’s kunnen opvangen. De vorige structuur met een strategische managementholding en operationele subgroepen werd vervangen door een geïntegreerde structuur onder het overkoepelende sterke Bayer-merk.

 

*Covestro is een toonaangevende producent van hoogtechnologische polymeren en innovatieve productoplossingen voor tal van toepassingen in het dagelijks leven.

 

De divisies zijn verantwoordelijk voor de operationele activiteiten:

 

De divisie Pharmaceuticals legt zich toe op geneesmiddelen die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij met name om geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten, anticonceptiva,  oncologie, hematologie en oogheelkunde. Tot de divisie behoort ook de businessunit Radiologie die diagnostische beeldvormingsapparatuur en de bijbehorende contraststoffen op de markt brengt.

De divisie Consumer Health brengt hoofdzakelijk vrij verkrijgbare producten op de markt, op de gebieden huidverzorging, voedingssupplementen, pijnstillers, maag- en darm, allergie, verkoudheid en griep.

De divisie Crop Science legt zich toe op zaden, gewasbescherming en niet-agrarische plaagbestrijding. Crop Science is onderverdeeld in twee operationele eenheden: Crop Protection/Seeds en Environmental Science. Crop Protection/Seeds beschikt over een breed assortiment hoogwaardige zaden en innovatieve chemische en biologische gewasbeschermingsproducten. De divisie biedt ook een uitgebreide dienstverlening ter ondersteuning van een moderne en duurzame landbouw. Environmental Science focust op niet-landbouwkundige toepassingen met een breed assortiment plaagbestrijdingsmiddelen en ondersteunende diensten, zowel voor huis en tuin als voor de bosbouw.

De businessunit Animal Health staat in voor onze producten voor landbouw- en huisdieren en rapporteert aan het directielid dat verantwoordelijk is voor de divisie Crop Science.

Centrale Servicefuncties:

 

Corporate Functions en Bayer Business Services fungeren als competentiecentra van Bayer en bundelen de ondersteunende diensten.

 

Bestuur

Ons bestuur is tweeledig en omvat de volgende bestuursorganen:

Raad van Bestuur:

7 leden, voorzitter: Werner Baumann

Raad van Toezicht:

20 leden, voorzitter: Werner Wenning

Producten

Met onze producten willen we een antwoord bieden op de grote uitdagingen van onze tijd. De bevolkingsgroei en de toenemende vergrijzing vereisen een steeds betere medische zorg en de beschikbaarheid van voldoende voedsel. Door de preventie, verlichting en genezing van ziekten verbetert Bayer niet alleen de levenskwaliteit van mensen, maar draagt de onderneming ook bij aan de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen, diervoeders en plantaardige grondstoffen.

Vestigingen

Vestigingen

 

De Bayer-groep telt ongeveer 301 geconsolideerde ondernemingen** in 78 landen over de hele wereld.

 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Leverkusen, Duitsland.

 

** integraal geconsolideerde dochterondernemingen

 

 

 

Bayer-aandeel

• vertegenwoordigd op bijna alle belangrijke beursindexen

• verhandeld op alle Duitse beurzen