Pharmaceuticals

De divisie Pharmaceuticals legt zich toe op geneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij met name om geneesmiddelen voor de gezondheid van de vrouw en van het hart, en voor de specialisaties oncologie, hematologie en oogheelkunde. Tot de divisie behoort ook de Business Unit Radiologie die diagnostische beeldvormingsapparatuur en de bijbehorende contrastvloeistoffen op de markt brengt.

Met onze innovatieve producten willen we een belangrijk therapeutisch voordeel voor de patiënt behalen, terwijl we tegelijk inspelen op de toenemende eisen van artsen en zorgverzekeraars. Om onze groei op lange termijn veilig te stellen, zullen we ons vooronderzoek verder uitbreiden en de klinische ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen door eigen medewerkers stimuleren. Daarnaast zullen we onze ontwikkelingsportefeuille steeds verder uitbouwen via licentieovereenkomsten en overnames.

 

Meer informatie over Pharmaceuticals bij Bayer vindt u op www.pharma.bayer.com.

Overheidsopdrachten

Binnen de subgroep Bayer HealthCare staat het departement Stakeholders Management enerzijds in voor de opvolging van de lastenboeken die in het kader van de wet op de Overheidsopdrachten gepubliceerd worden en anderzijds voor het afsluiten van de contracten die daaruit voortvloeien. 

Sinds 1 juli 2013 zijn voor alle ziekenhuizen procedures van kracht die het proces van de aankopen strikt reguleren. Hierdoor is er meer transparantie in het aankoopproces, kan de concurrentie meer spelen en is het principe van gelijkheid en niet-discriminatie gerespecteerd. 

  

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT OP VOLGEND E-MAILADRES: tendersbelgium@bayer.com