Gezondheid

Bayer hoort wereldwijd bij de meest toonaangevende, innovatieve bedrijven op het gebied van gezondheidszorg en medische producten.

  • Pharmaceuticals ontwikkelt, maakt en verkoopt onder andere anticonceptiva, geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten en ter preventie en behandeling van trombo-embolieën, alsmede therapieën voor verschillende vormen van pulmonale hypertensie. Het productportfolio omvat verder geneesmiddelen ter behandeling van multiple sclerose, hemofilie A, verminderd zicht ten gevolge van netvliesaandoeningen en kankertherapieën om tumoren te bestrijden.

  • Consumer Health is een bron van kennis en innovatie als het gaat om zelfzorgproducten: producten die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Voor diverse lichte zorfbehoeften zijn zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en (medische) hulpmiddelen beschikbaar. Deze bieden verlichting bij kleine kwalen. Uit onderzoek blijkt dat 91% consumenten tevreden is over zelfzorgmedicatie. De voornaamste redenen die hiervoor worden genoemd zijn effectiviteit van zelfzorgproducten en de makkelijke verkrijgbaarheid.

  • Animal Health staat al jaren bekend als een betrouwbare partner in de dierengeneeskunde, met producten voor huisdieren en dieren in de veehouderij. Het productassortiment bevat anti-infectiva, geneesmiddelen, antiparasitaire middelen en verzorgingsproducten voor huisdieren.